Brook Preloader
Bir Yok Olma Felsefesine Doğru_ Riya ve Latife IV_2022

RİYA VE LATİFE

Riya ve Latife serisi, bir veya birkaç imgenin aynalanması ve gerçek hâlinden farklı bir düzende dizilmesi ile yeni bir imge oluşturulması, ardından da bu yeni oluşan imgedeki yansımaların her yapıtta farklı müdahaleler yoluyla bozulmasıyla oluşuyor. Yansımaların yarattığı illüzyon izleyiciye karşısındaki manzaranın doğal olamayacağını hatırlatırken, yapılan müdahaleler ise bu algıyı kırmayı ve izleyicinin manzarada oluşan tersliği fark ederken bir yandan da algısında şüphe yaratmasını hedefliyor.

Jonathan Crary’nin Gözlemcinin Teknikleri’nde bahsettiği gibi “… klasik görme alanını çökertmiş olan kapitalist modernleşmenin kendi zorlukları…görsel dikkati empoze etmek, duyuları rasyonelleştirmek ve algıyı yönetmek amacıyla teknikler üretilmesine yol açmış oldu… Gözlem artık belirli bir mekâna göndermede bulunmayan, eşdeğerli duyumlar ve uyarılar meselesidir…” Seri, Crary’nin söyleminden yola çıkarak isminin çağrıştırdığı ikilemi aynalıyor: Riya insanın dünyevi çıkarlar adına inanç ve ibadetleri kullanması iken, latife insanın manevi yapısında bulunan ince duygudur; mizahtır, mizah yoluyla yapılan güzellemedir. Riya ve Latife serisi dünyevi gerçekleri çıkar ilişkilerinden arındırarak onlara güzelleme yapıyor, modernleşmiş dünyaya bakmanın yeni yollarını arıyor.

SANATÇILAR

Osman Nuri İyem

TARİHLER

6-16 Ekim 2022

MEKAN

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi

Her gün 10:30 – 19:00

(Pazartesiler hariç)