Brook Preloader
Arek Qadrra animation_

Arek Qadrra, Journey N1

Herhangi olası bir hikaye ve bu hikayeyle ilişkili olup olmadığı fark etmeksizin, belirli öğelerin kurgusal birlikteliği; nesnelerin birbirleri ve hikaye örgüsüyle nasıl bir ilişkisi olduğunu saklı tutar. Arek Qadrra’nın Journey N1 çalışması bilim-kurgu üslubuyla, bir hikayenin dönüm noktasının ardından beliren çözülme anı, ani sessizlik, bilinmezlik ve belki de tedirginlik halini sanal ve gerçek kavramlarıyla, nesnenin maddeselliğinin ne olduğu ekseninde sorguluyor. İzleyicinin imgeleminde kurgulanan olası varyasyonlar ile başı ve sonu bilinmeyen döngüler halinde her seferinde yeniden yaratımına odaklanıyor.

Arek Qadrra ses, yazı, video, fotoğraf ve yeni medya aracılığıyla multidisipliner, deneysel çalışmalar üretiyor. Sanatçının üzerine eğildiği konular zaman, mekan, bellek, döngüler, sistemler, telepresence ve coğrafi yeniden tanım alanlarında derinleşiyor. Temsil ve estetik kavramını dijital çağ perspesktifiyle ele alıyor. Farklı ilgi alanlarını, araştırma süreçlerini ve pratiğini manzara, beden algısı ve anlam üzerine deneysel çalışmalarla sürdürüyor.

Arek Qadrra, Journey N1

St. Benoit Kilisesi
Evrenin Sessiz Gösterisi