Brook Preloader
Alternative2

Can Memişoğulları, KOR

Yanardağlar patladığında bilinenin aksine yalnızca yıkıma sebep olmaz, dünyanın merkezinden getirdiği minerallerle toprağı bereketlendirir. Yıkıcı gücüne rağmen toprağa verdiği verim sebebiyle, tarih boyunca medeniyetler yanardağlar etrafında oluşmaya devam etmiştir. Yıkıcı ve yapıcı iki uç arasındaki döngüleriyle yanardağlar görkemini daima korur.

Can Memişoğulları’nın mekana özel çalıştığı Kor enstalasyonu, Jules Verne’in “Dünyanın Merkezine Yolculuk” kitabından ilhamla yanardağları hem püskürtme biçimleri bakımından hem de antropolojik yönüyle inceliyor. Yanardağların beton bir yapı içinde devinimini gösteren eser, bu görkemli oluşumların yeryüzü, gökyüzü, su ve medeniyetle ilişkisini irdeliyor. Sanatçı püskürtme biçimleri için kullandığı modelleri, NASA tarafından Açık-Kaynak kodlu sağlanan STRM datalarıyla elde etti.

İstanbul’da yaşayan ve çalışan Can Memişoğulları, elektro-akustik ve akustik kompozisyonların yanı sıra işitsel ve görsel canlı performanslar üzerine çalışıyor. Sanat ve insan etkileşimine odaklanarak izleyicilerin katkılarıyla karar alabilen ve kendilerini geliştirebilen yapılar ve sistemler tasarlıyor. Son dönem çalışmalarında teknoloji, insan, felsefe ve sanatı buluşturan eserlerin üretimine odaklanıyor.

Can Memişoğulları, KOR

St. Benoit Kilisesi
Evrenin Sessiz Gösterisi